Skoteråkare som njuter av utsikten

Projekt i Lofsdalen

Lofsdalsfjällens Turistnäring Ekonomisk Förening (LTEF) ägs av näringslivet i Lofsdalen och arbetar för att utveckla Lofsdalen.
Målet är att Lofsdalen ska bli en levande fjällby året runt. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom samverkan stärka och utveckla turism- och besöksnäringen inom Lofsdalen med angränsande byar i Härjedalens kommun. Föreningen ska utgöra ett stöd och en resurs för föreningens medlemmar i deras kontakter med besökande gäster och turister. Detta skall uppnås genom att bl.a. initiera och leda utvecklingsprojekt inom turism- och besöksnäringen. 


 

AKTUELLA PROJEKT

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN LTEF

I Lofsdalen finns flera starka entreprenörer som driver och utvecklar Lofsdalen framåt. Vid sidan av sina egna verksamheter lägger de när massor av energi och tid i föreningen där de delar med sig utav sin expertis och arbetar som ett lag för att identifiera nya projektidéer som ska leda till att hela tiden ge Lofsdalen en positiv utveckling.

Föreningens roll är att hjälpa medlemsföretagen och ta vara på deras idéer och ambitioner. Den största fördelen med att vara med i föreningen är gemenskapen och möjligheten att påverka Lofsdalens utveckling. Tillsammans identifierar vi områden där vi behöver bli starkare, bättre och utvecklas för att Lofsdalen ska kunna bli en plats med ett starkt företagsklimat där vi kan fortsätta att leva och bo i året runt. 

Vill du bli medlem i föreningen och hjälpa till att driva Lofsdalen framåt kontakta Helena Fjellgren via mail helena.fjellgren@lofsdalen.com eller telefon 070-33 44 274. 

TIDIGARE PROJEKT

STRATEGIER

År 2009 samlades flera företagare och tog fram ett visions underlag för vart Lofsdalen skulle befinna sig om 10 år. Denna vision kallades för Vision Lofsdalen. Denna vision ligger som grundmall för Lofsdalens utveckling och den går vi igenom vid föreningens årliga medlemsträffar. Nu 10 år senare har visionen uppdaterats och nya mål för 2029 ska sättas vid nästa medlemsmöte.