Samer i Lofsdalen

Samer i Härjedalen

Rennäringen och den samiska kulturen är ett väldigt viktigt inslag i Härjedalen. Här i Lofsdalen finns ofta renar från Sveriges näst sydligaste sameby Ruvhten Sijte eller Mittådalenssameby. En sameby är en ekonomisk sammanslutning mellan renskötande samer. I Sverige finns det 51 samebyar som alla har egna byområden för renbete. Den samiska kulturen är en rikedom av tradition, religion, kunskap och kultur.


 

Arbete med rennäring innebär att leva i samklang med naturen, den samiska kulturen har åtta årstider som alla kretsar kring renens liv från vinterbete i skogslandet till kalvning vid foten av fjället. Fjälltopparna skyddar renen mot värme och mygg på sommaren och när hösten infinner sig är det tid för slakt. Renskötsel kräver tillgång till stora marker då renen har olika årtidsbeten. 

Renarna vandrar varje år, precis som de alltid har gjort, från vinterbete till sommarbete. Förr var samer nomader som följde med renen över de vidsträckta fjällen. Idag är samerna bofasta och renskötseln sker under moderna former men det är naturen som styr renen då de strövar fritt över stora områden. Samerna har ett stort arbete med renarna där de bedriver sin livstil mellan markägare, turister, bilvägar, skoterleder och rovdjur. 

Ingen kan säga när samerna kom till Härjedalen, i samernas kultur är det få saker som är nedskriva utan istället hölls kunskap och historia vid liv kring berättelser på fjället och runt lägerelden. Därför är Härjedalen speciellt för samerna då Härjedalen är den enda plats i norra Sverige där samerna inte kan hävda urminneshävd och därför inte har naturlig betesrätt i fjällen. Istället krävs bra relation och avtal med markägare att låta renarna beta runt Lofsdalen.

Vinterbetet är väldigt viktigt för renen och södra sidan Lofssjön är renbetesfjäll vintertid. Därför ska renens mark vara orörd, det betyder att friåkning med skoter ställer till stora skador för rennäringen. Även om du inte ser renar när du kör utanför skoterlederna, så följer renen skoterspåren och skingrar sig över fjället, snön packas vilket leder till svårigheter för renen att hitta bete samt att markerna förstörs för markägarna. I Lofsdalen har vi därför två friåkningsområden där skoteråkning utanför led är tillåten. Vill du lära dig mer om den samiska kulturen besök några av de samiska företagarna som finns i Härjedalen. 

Besök de här sidorna för att lära dig mer om samer. 

SAMETINGET

SAMISKT INFORMATIONSCENTRUM