Youtube video fallback image

Stigcykling i Lofsdalen

I Lofsdalen är det cykelavstånd till all cykling. Stigcykling, downhill och landsvägscykling. Här finns cykelleder i alla olika svårighetsgrader, både grävda och tillrättalagda cykelleder samt naturliga stigar. 
Nu byggs ett nytt stort cykelområde som heter Lofsdalen Fjällpark MTB där vi sommaren 2023 kommer att ha uppemot två mil nya fjällcykelleder. En av Lofsdalens favoritleder är Stenrutsleden, 12 km fjällcykling, den ligger på södra sidan Lofssjön.

Varmt välkomna till oss - Sveriges kompletta cykeldestination.

RIKTLINJER FÖR CYKLING 

Dela stigen 
Du cyklar i områden med  multileder, avsedda för både cyklister och vandrare. Var beredd på att möta vandrare, som har alltid företräde. Sakta in, hälsa och släpp förbi. 

Respektera avstängningar 
Om stigen är avstängd så finns det goda skäl till det. Cykla aldrig på en avstängd led. 

Följ markerade cykelstigar 
Cykla på stigen - gör inte nya stigar då de skadar naturen. 

Undvik leriga stigar 
Efter regn och tidigt på säsongen är stigarna leriga, undvik att cykla i leran då det förstör stigen. 

Renmöten
Det finns mycket ren i området. Möter du en ren så sakta ner, stanna och vänta till renen har flyttat sig. Se till att renen ser dig och inte blir överraskad.