Sömlingshågna

Lofsdalen Masterplan 2.0

Lofsdalen Masterplan 2.0 var ett besöksnäringsprojekt i Lofsdalen som syftar till att skapa en långsiktig och hållbar destination för en internationell marknad, öka den ekonomiska nyttan för näringslivet i Lofsdalen och därigenom öka antalet arbetstillfällen samt öka Lofsdalens konkurrenskraft som destination. Projektet finansierades av näringen i Lofsdalen samt via offentliga medel från Tillväxtverket (EU:s regionala utvecklingsfond), Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och Härjedalens Kommun. Projektet pågick till 31/12 2018.


 

Lofsdalen Masterplan 2.0 var ett projekt som sträckte sig från 1 september 2015 till 31 augusti 2018. Under projektet genomfördes följande aktiviteter: 

 • Lofsdalen fick en ny hemsida, en digital plattform (www.lofsdalen.com) med bokningsbara aktiviteter och boende. Hemsidan gav även Lofsdalen en ny grafisk profil med röda och blå färger. Lofsdalen.com är nu mobilanpassad och tvåspråkig. Den är dessutom SEO anpassad och har mycket innehåll som syns bra på google vilket bidrog till en ökad trafik och fler bokningar över internet. 
 • Bild och filmmaterial sommar och vinter tillgängliga för alla föreningens medlemmar
 • Utegym vid ellljuspåret
 • Tidig snöanläggning i elljusspåret som gjorde att vi nu har skidpremiär 1 november. 
 • Belysning elljusspår, ny belysning i elljusspåret som gör det enkelt att åka skidor dygnet runt
 • Skidbro över en farlig överfart 
 • Skidtunnel vid Noens tomtområde 
 • Nya motionsspårskyltar och skoterledsskyltar 
 • Informationstavlor om Lofsdalens Spår och leder - uppsatta på strategiska platser runt om i Lofsdalen
 • Nya vallabodar med el och bra utrymme, finns vid elljusspåret och panorama. 
 • Vindskydd/grillplatser utplacerade på strategiska platser såväl vid sjön, elljusspåret samt ute på fjället
 • Tillgänglighetsanpassad och sjönära utsiktsplats vid Västvallen för alla oavsett funktionsvariation. 
 • Cykeltvättar utanför Karinssportbod och Lofsdalens Fjällanläggning
 • Grusning av elljusspår för att kunna användas även sommartid
 • Lansering av digital karttjänst guide.lofsdalen.com och appen Lofsdalen
 • Kompetensutveckling av medlemsföretag inom värdskap, sociala medier och Cross Culture Management.
 • Internationell marknadsföring (2 st pressresor från Danmark, samarbete med Visit Sweden, deltagande på möten för reseagenter i Europa, annonsering i tyska outdoormagasin samt digitalt via sociala medier)
 • Cykelled på södra sidan Lofssjön Stenrutsleden MTB
   

KONTAKT 

Helena Fjellgren
helena.fjellgren@lofsdalen.com / 070-33 44 274  

Skidtunnel i Lofsdalen

Skidtunneln för längdskidåkare

Visionsbild över cykelled

Stenrutsleden MTB

Logga Lofsdalen

Logga EU tillväxtverket

Logga Region Jämtland Härjedalen