Längdspår i Lofsdalen

VIPS SÅ VAR DET NYSPÅRAT

Visst låter det enkelt? Lars Larsson är före detta spårchef för Lofsdalsspår som står för spårningen av våra fina längdspår och skoterleder. Lofsdalsspår drivs helt utan vinstintresse och alla eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. 


 

Det är inte ofta en får se er spåra längdspåren i Lofsdalen, ändå lyckas ni alltid hålla spåren i så bra skick. Hur ser en dag ut när ni ska spåra? Och vilka tider brukar ni göra det?

Absolut, vi jobbar i det dolda. Skidspåren preparerar vi vid behov med ca 5 dagar i veckan i snitt. Vi brukar preparera skidspåren på morgonen och vi försöker vara klar med prepareringen till kl. 09.00 vilket betyder att det blir tidiga mornar. Många av våra spår ligger i öppen fjällterräng och har väldigt lätt att driva igen så därför måste vi preparera under mornarna. Skoterlederna preparerar vi kvällstid och har som rutin att pista dem måndag, fredag och lördagkvällar. 

Hur lång tid tar det att spåra Lofsdalens längdspår?

Oj, svår fråga. Allt beror på väder och vind och slitage, men en prepareringstur per gång tar ungefär 5-6 timmar för skidspåren och skoterledernas preparering tar ungefär 15-20 timmar per gång. Det är väl det normala. 

Hur många är ni som bereder spåren? Hur många maskiner använder ni?

Vi är tre helårsanställda som sköter den dagliga driften och vi har i maskinparken 2 pistmaskiner och 3 snöskotrar som vi använder till prepareringen. 

Det finns många olika längdspår i Lofsdalen och stor variation. Har du någon favorittur? 

Skidspårsmässigt tycker jag att Övre Strådalsleden mellan Solgropen och grillkåtan är fin. Skotermässigt tycker jag leden mellan Hågntjärn och Våffelstugan över Svanhågna har fantastiska vyer. 

Vad är det bästa med Lofsdalens spåranläggning?

Precis som rubriken i förra frågan... Stor variation. Vi har allt från tuffa tekniska spår till vackra fjällspår och framförallt tillgängligheten och närheten från alla boenden. Oavsett vart du bor till exempel Uppvallen, Hovärken eller Lofsens fjällby så har du alltid nära till något spår som kan ta dig ut i spårsystemet. Samma sak gäller skotersystemets utfartsleder från alla områden, inom någon minut är du upp på kalfjället.