Skidåkning i Lofsdalen på ett säkert sätt

Säkerhet på Lofsdalens Fjällanläggningar

Skidåkning på Lofsdalens Fjällanläggning ska vara säker för gäster och personal. Vi följer branschorganisationen SLAO:s riktlinjer beskriver här vilka regler vi har för att trygga en säker vistelse för dig. 


SLAO:s säkerhetsarbete

SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation är sedan 1978 bransch- och intresseorganisation. En viktig del i SLAO:s arbete är säkerhet i anläggningarna, vilka Lofsdalens Fjällanläggningar och övriga skidanläggningar i Sverige följer.
De viktigaste punkterna för en säker dag i backen har SLAO samlat i foldern "SLAO`s lilla gula" >>Till SLAO:s lilla gula<< denna finns att hämta i skipass-kassan. 

Åkning i Lofsdalen

Vi arbetar aktivt för att nedfarter och liftar skall vara så säkra som möjligt för alla gäster. Varje natt pistas samtliga nedfarter och varje morgon kontrolleras liftar och nedfarter. Årligen sker besiktning av liftar av godkänt besiktningsorgan.

I anläggningen kommer du att se våra skidpatruller i gul/blå jackor tar hand om förebyggande säkerhet så som markeringar, avspärrningar och madrassering i anläggningen. De fungerar även som anläggningens ”ambulanser” och hjälper till vid skador och olyckor.

All utförsåkning sker med eget ansvar. Välj nedfarter utifrån din egen kunskapsnivå och erfarenhet. Anpassa farten och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.

Tillåten utrustning i pisterna

  • Alpin skidutrustning (skidor, alpin bindning, pjäxor o stavar)
  • Telemarksutrustning
  • Snowboardutrustning (fångrem obligatoriskt)
  • Snowblades (med godkänd bindning)
  • Biski och sitski samt ski cart med godkänd licens

Vi rekommenderar starkt att du inte tar av dig skidor eller snowboard i backen då det finns en risk att utrustningen glider iväg och kan skada andra. Om du absolut måste ta av dig din utrustning finns skidornas skistopper och snowboardens fångrem då som säkerhet. Det är alltid åkarens ansvar att sin utrustning inte tappas. 

Övrig utrustning som ej är tillåten i pisterna

Pulka, snowracer, kälkar (endast tillåtet i avsedd pulkabacke, till höger om snölands-liften under dagtid eller under skidskolans aktiviteter)

Barn i bärsele är ej tillåtet i Lofsdalens backar och liftar.
Lofsdalen tillämpar en lokal regel där vi förbjuder åkning med barn på ryggen, i så kallad bärsele, i både liftar och nedfarter. Grunderna till beslutet att inte tillåta barn i bärsele är:

- Risken för att barnets huvud kolliderar med bygel, knapp eller medbringare vid påstigning av lift är stor. Följden kan bli allvarlig skada på barnet.- Risken att blir påkörd av annan åkare i nedfart, med allvarlig skada på barnet som följd.
- Risken för köldskador på barnet ökar markant då det är svårt att vara uppmärksam på barnets ansikte.
- Risken för nackskada på barnet pga. ofrivilliga stötiga rörelser.

Det här är en del i vårt förebyggande säkerhetsarbete och vår förhoppning är att alla förstår vikten av att detta efterlevs.

Vid önskemål att framföra andra åkdon så som snowbike, snowskate, snowscoot etc så ber vi kontakta oss i förväg så vi kan göra en bedömning av utrustningen.

Övrig information

Gång mot åkriktningen
Av säkerhetsskäl nedfarterna enkelriktade. Det är därmed inte tillåtet att gå uppför i backarna, varken till fots, med snöskor, med längdskidor eller med turskidor och stighudar.

Foto och film
Vi tillåter inte att privatpersoner filmar/flyger med drönare. 

Efter backarnas stängning
När liftar och backar har stängt betraktas hela anläggningen som ett arbetsområde och det är ej tillåtet att vistas i området. Sommartid är alla välkomna att besöka berget för vandring och bergslöpning.

Hund i sittliftarna

Små hundar som man kan ha knät är ok att ha med sig. Tänk på att det är svårt att veta hur hunden beter sig på 14 meters höjd eller om liften stannar.
Eget ansvar och egen risk. Större hundar är inte tillåtna.

Varje anläggning avgör sina regler

SLAO, Svenska Skidanläggningars organisation har gett ett godkännande av vissa andra åkdon men lämnar till varje anläggning att avgöra om de skall vara tillåtna i respektive system. Likaså ligger ansvaret på respektive anläggning att avgöra vilka regler som gäller inom sitt system av liftar och backar