Lofsdalen - Idre (Landsvägscykling)

Startplats: Lofsdalen by
Längd - 132 km
Tid - 7-9 timmar

Vägbeskrivning: Get your directions

Ta Lofsdalsvägen västerut från Lofsdalen och följ vägen förbi Strådalen och Slagavallen mot Sörvattnen. Ta sedan söderut på väg 311. Vägen fortsätter in i Dalarna. Fortsätt på vägen förbi fjället och skidanläggningen Fjätervålen som ligger på höger sida på vägen till Idre. Lite drygt en mil efter Fjätervålen svänger du av till höger mot Idrefjäll och fortsätter tills du kommer till Bergevägen där du tar vänster. Håll till vänster och efter ungefär 1,5 kilometer svänger du vänster om du önskar se Idre Fjäll, i annat fall fortsätter du rutten vidare mot Idre by. Följ väg 70 och ta sedan av vid Foskrosvägen och följ vägen tillbaka till Sörvattnet och vidare till Lofsdalen. Vägunderlaget varierar under rutten.