CBIS 4976849

Linsell

Lofsdalen

Egenskaper

  • Öppet helår

Information

Byn på vägen till Lofsdalen

Många av våra gäster känner igen Linsell som byn vid avfartsvägen till Lofsdalen.

Stanna till vid Linsellborren och se ut över stenkistan som användes flottning av timmer på 1920-talet. Linsellborren ligger i ett naturreservat och här finns även ett flottningsmuseum öppet under sommaren. Andra platser i Linsell värda ett besök:

Linsells kyra – vacker inredningen och ett intressant vapenhus där historien om kyrkan finns att läsa
Forntida blästerugnar – längs vägen mot Linsellborren finns en stig på 1,5 km till två ugnar med slägghögar
Ljusnans strand – koppla av vid vackra Ljusnan och blicka ut över Sonfjällmassivet