Lillhärjåbygget - levande fjälljordbruk

Sveriges enda levande fjälljordbruk med fäbodrift i väglöst land. 8 km vandring från Djursvallen vid Glöte, omgiven av myrar, 710 m.ö.h. ligger kulturreservatet Lillhärjåbygget, en gård med anor från 1800-talet och som brukas femte generationen av samma familj.

Öppettider: For more information contact [email protected]

Vägbeskrivning: Starta vandringen i Glöte

Sedan 1500-talets början har marken kring Lillhärjån använts för slåtter. 1804 flyttade Hans Andersson dit och tog upp ett nybygge. Platsen fick då namnet Lillhärjåbygget och har varit bebott sedan dess. Hans levde ensam med sina djur och efter hans död uppstod oenigheter kring vem som hade rätt till bygget. Familjen som brukar gården idag stammar från Olof Eriksson i Glöte och Karin Kjelsdotter från Upp-i-gala, som flyttade till Lillhärjåbygget 1865 och 1875 blev rättmätiga ägare av densamme.
Till gården hör också en fjällfäbovall, Hackåsvallen. Vallen ligger ca 5 km från gården och används på sensommaren och tidig höst.

Idag brukas gården av Eva Eriksson. De tar emot besökare, men vill att man bokar in sig i förväg via telefon: 0684-450 16, 072-714 50 16 eller 070-394 32 30.

Starta din vandring till gården vid Djursvallen, Glöte. Den första biten vandrar du på en bilväg i sämre skick till Brännen. Därifrån går en vacker vandringsled på ca 8 km till Lillhärjåbygget.

På gården finns en övernattningsstuga med 6 bäddplatser för gäster som vill stanna kvar över natten.

Bilderna här ägs av Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen.

Faciliteter och service

  • Öppet helår
Plats