Led 6 - Nedre Hågnvallen

Svart vandringsled
Längd - 17 km
Tid - 4-6 timmar

Vägbeskrivning: Get your directions

Startplats/parkeringsplats - Parkera vid Spårcentralen vid Västvallen och vandra 300 meter till
Stenrutsleden MTB där leden börjar
En längre vandring i varierad terräng upp till de vackra gamla fjällfäbodarna vid Nedre Hågnvallen.

Vandringsleden börjar strax innan Västvallen på samma plats som cykelleden Stenrutsleden MTB, vilken är tydligt utmarkerat. Första biten är densamma som cykelleden. Efter 1,5 km kommer en rejäl stigning som är ungefär 400 meter lång. Efter det branta partiet sluttar stigen uppåt hela vägen genom den väldige barrskogen till Nedre Hågnvallen. Vid Hågnvallen har du Sömlingshågna i ryggen och vacker utsikt över fjäll och skog. Hågnvallarna är tre gamla fjällfäbodar som varit ägda av tre olika familjer, och du kan verkligen se att det har gått betesdjur här förr på de vackra sluttande ängarna. Efter den sista fäboden fortsätter stigen upp mot Sömlingshågna. Tar du höger kommer du till Hågntjärn, men denna rutt fortsätter till vänster mot Lofsdalen. Rutten hem ligger högt upp med vacker utsikt och leden går på skrå längs med fjället och är inte lika jobbig som den första halvan av leden. På slutet öppnar det upp sig så att du får en vacker utsikt över Hovärken och då börjar det slutta neråt mot Stenrutsstugan. Stenrutsstugan befinner sig ungefär 11 km in i leden och där finns det vindskydd och utedass och även en vacker bäck med friskt vatten som du kan dricka av. De sista kilometerna vandrar du utför i vacker granskog tills du når slutpunkten i Västvallen.

Faciliteter och service

  • Sommar
Plats