Led 18 - Kulturvandringen

Följ med på en vandring runt Lofsdalen by. Lofsdalen har en rik historia och den berättas här längs en vandring på 5 km med 25 kulturhistorska skyltar.

Startplats/parkeringsplats - Lofsdalens bycentrum
Längd - 5 km
Tid - 1 timme

Gå Kulturvandringen och läs skyltarna om Lofsdalen fyllda med historier om allt från guldgrävare, till de första skidturisterna och gårdarna som försvann i och med sjöregleringen. Kulturvandringen går längs Lofsdalen by och går att vandra bra med både med barnvagn och rullstol. Kulturvandringen färdigställdes vintern 2021 av Lofsdalsfjällens Turistnäring Ekonomisk Förening, i samarbete med Lofsdalsspår Ekonomiska Förening, Lofsdalens Kulturförening och samebyn Ruvhten Sijte. Leader Sjö, Skog och Fjäll, Europeiska jordbruksfonden för Landskapsutveckling och näringen i Lofsdalen har finansierat projektet.

Faciliteter och service

  • Sommar
  • Öppet helår
  • Vinter