bokningsvillkor

Grupp & konferens

Bokningsvillkor för gruppbokningar
gjorda per telefon och mejl

För frågor - kontakta oss på info@lofsdalen.com eller 0680-413 50


GRUPPBOKNING

En grupp är en förening, organisation, skola eller ett företag bestående av minst 20 personer. Bokning skall göras av behörig och myndig person som har fyllt 22 år. Bokningen skall ske i föreningens-, organisationens-, skolans- eller företagets namn där organisationsnummer uppges vid bokningstillfället. Gruppen skall redan från början ha en utsedd referensperson. Referenspersonen (minst 22 år gammal) ansvarar för gruppens bokningar/beställningar och är gruppens kontaktperson under vistelsen. För grupper med minderåriga gäster skall minst en ansvarig per 20 gäster medfölja och ansvara för gruppen. Namn, födelsedatum samt mobilnummer till samtliga ansvariga skall meddelas Destination Lofsdalen skriftligen 14 dagar innan ankomst.

VEM ÄR ANSVARIG

Ansvarig förmedlare:
Destination Lofsdalen AB
Högbäcksvägen 3
842 96 LOFSDALEN
Tfn: 0680-413 50

Destination Lofsdalen AB (hädanefter Förmedlaren) förmedlar i egenskap av agent stug- och lägenhetsuthyrning (hädanefter stuguthyrning) i stug- och
lägenhetsägarens (hädanefter Stugägarens) namn och för dennes räkning. Avtal om stuguthyrning ingås direkt med Stugägaren. Förmedlaren ansvarar inte för stuguthyrningen gentemot dig. Stugägaren ansvarar gentemot dig för utförandet av uthyrningstjänsten. Destination Lofsdalen AB reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

Som Förmedlare tillser vi att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
– du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
– du får disponera stugan/lägenheten från avtalad tid på ankomstdag till avtalad tid på avresedag.
Vi reserverar oss för eventuella förseningar vid incheckning p.g.a. oförutsedda händelser kring eller med boendet. Förseningar rörande incheckningstid kompenseras ej.
Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten så är det oss du skall vända dig till. Vi kontaktar därefter Stugägaren.

När blir min bokning bindande?
Både du och Stugägaren är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftar bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hyran).

Du har efter bokningstillfället 24 timmars ångerrätt på alla köp gjorda via telefon eller mail.

När och hur skall jag betala?

Bokning av boende tidigare än 41 dagar innan ankomst
Vid bokning av boende tidigare än 41 dagar innan ankomst är anmälningsavgiften 20% av beloppet. Vid bokning via telefon eller mail ska anmälningsavgiften betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelse till dig. Resten av beloppet skall betalas senast 41 dagar före avtalad ankomst.

Bokning av boende senare än 41 dagar innan ankomst
Om du bokat boende senare än 41 dagar före avtalad ankomst skall hela beloppet betalas omgående, dock innan ankomst. 

Bokning av tilläggsprodukter så som skidhyra, skipass, restaurangbokning mm.
Betalas via faktura efter vistelsen. 

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Boende förmedlas till personer över 22 år 
De stugor och lägenheter som förmedlas av Destination Lofsdalen AB förmedlas enbart i Stugägarens namn och för Stugägarens räkning. Boende förmedlas endast till ansvarig person över 22 år. Kan ålder inte styrkas med legitimation om så efterfrågas har förmedlaren rätt att neka tillträde till boendet.

Snögaranti
Destination Lofsdalen och Lofsdalens Fjällanläggningar tillämpar “Snögaranti” vilket innebär att gäster, som bokat via Destination Lofsdalen, har rätt att avboka boende, ski pass, skidskola och skidhyra med återbetalning i de fall Lofsdalens Fjällanläggningar inte kan leverera fler än 5 nerfarter och 3 öppna liftar. Hela beloppet minus avbokningsavgift på 200 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (450 kr) återbetalas då till gäst. Avbokningen ska ske via mail eller telefon till Destination Lofsdalen mellan 3-1 dagar innan ankomst. Se aktuellt läge här

Ski in/Ski out betyder att det under normala förhållanden går att ta sig med skidor till och från boendet. Vid tunt snötäcke, väder eller andra förhållanden som omöjliggör detta ges ingen kompensation eller återbetalning.

AVBOKNINGSVILLKOR

Du ska avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till Stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att för Stugägarens räkning bekräfta din avbokning skriftligen. Om du avbokar tidigare än 41 dagar före avtalad ankomst behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 200 kr per stuga/lägenhet. Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomstdag måste du betala 100% av hyran. Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

AVBOKNINGSKOSTNADER:

41 dagar eller fler före ankomst: 200 SEK per stuga/lägenhet
40-0 dagar före ankomst: 100% av bokningens pris

Stugornas utrustning 
Alla stugor/objekt vi förmedlar är rökfria. Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. Sänglinne och handdukar tar gästen med sig eller bokar via Destination Lofsdalen.
Var god kontrollera att du får vad du vill ha vid beställningen beträffande:
• Handikappanpassat
• Husdjur
• Att ankomst- och avresedatum samt hyresobjekt stämmer överens med vad du bokat.

AVBOKNINGSVILLKOR - TILLÄGGSPRODUKTER

Konferenslokal

-  Vid avbokning 8 dagar innan första bokningsdag betalas hela beloppet tillbaka minus expeditionsavgift om 200 kr. Vid avbokning 7 dagar eller närmare första bokningsdag debiteras fullt belopp. 

Skipass/bikepass

- Vid avbokning 48 timmar innan passets första giltighetsdag (kl. 09.00), betalas hela beloppet tillbaka. Vid avbokning 48 timmar eller närmare innan första giltighetsdag, betalas 50 % av beloppet tillbaka. Vid avbokning på första giltighetsdag eller under skipassets/bikepassets giltighetstid, betalas inga pengar tillbaka. Förmedlaren önskar information om antal skipass och längd senast 14 dagar innan ankomst. 

- Vid skada i våra nerfarter skall läkarintyg uppvisas och du får då tillbaka pengarna för de dagar du inte har kunnat nyttja passet. Detta förutsatt att konsumenten inte använt passet under 2/3, eller mer, av dess giltighetstid. 

Skiduthyrning

- Vid avbokning 48 timmar innan första hyresdag (kl. 09.00), betalas hela beloppet tillbaka. Vid avbokning 48 timmar eller närmare innan första hyresdag, betalas 50 % av beloppet tillbaka. Vid avbokning på första hyresdag eller under hyresperioden, betalas inga pengar tillbaka. Förmedlaren önskar information om antal personer, typ av utrustning, längd och vikt på samtliga i gruppen senast 14 dagar innan ankomst. 

- Vid skada i våra nerfarter och uppvisande av läkarintyg återbetalas beloppet för de dagar utrustningen inte används. 

Skidskola

-   Vid avbokning 48 timmar innan första skidskoledag (kl. 09.00), betalas hela beloppet tillbaka. Vid avbokning 48 timmar eller närmare innan första skidskoledag, betalas 50 % av beloppet tillbaka. Vid avbokning på första skidskoledag eller när skidskolan påbörjats, betalas inga pengar tillbaka. Avbokning av skidskolan skall ske via mejl (info@lofsdalen.com). Förmedlaren önskar information om antal personer och skidnivå senast 14 dagar innan ankomst. 

- Vid skada skedd i någon av våra nerfarter skall läkarintyg uppvisas och du får då tillbaka pengarna för de dagar deltagaren inte har kunnat gå i skidskola.

Restaurangbokning

- Vid avbokning 21 dagar eller fler innan bokningens giltighetsdag betalas hela beloppet tillbaka. Vid avbokning 20 dagar eller närmre bokningens giltighetsdag faktureras 100% av bokningens pris. Förmedlaren önskar information om antal personer och eventuell specialkost senast 14 dagar innan ankomst.

- Avbokningsvillkoren gäller Restaurang Hovärken, Aktivitetshuset, Lofsdalen Skybar och Café Värmestugan. 

Övriga aktiviteter

Vid bokning av aktivitet via andra aktörer gäller denne aktörens avbokningsvillkor. 

RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER & ÖVRIGT

Vad har gruppen för rättigheter?
Om Stugägaren inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidsperiod och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokat är så små att de saknar betydelse, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Stugägaren måste då via Förmedlaren betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/ lägenheten. Istället för att säga upp hyresavtalet kan du begära att Stugägaren sätter ned hyran.

Om du har klagomål bör du framföra dem till Förmedlaren snarast möjligt, men senast innan kl. 12:00 dagen efter ankomstdagen. Klagomål som ej anmäls till förmedlaren innan kl. 12.00 dagen efter ankomst kompenseras inte. Gäller synpunkterna hur stugan är städad, så åtgärdas det av Förmedlaren omgående efter att klagomål framförts och ingen annan kompensation utgår. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Vad har gruppen för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenhet till något annat än vad som avtalats vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål eller konferenssammankomster) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt enligt anvisningar vid avresa. Vid bristfällig eller utebliven städning debiteras gästen med en straffavgift. Förmedlaren äger rätten att avvisa kunder som bryter mot de skyldigheter som nämns ovan eller som inte håller sig till dem allmänna ordningsreglerna och bestämmelser som gäller.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm
Både du och Stugägaren har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar,
naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande händelser, som varken du eller vi kan förutse eller påverka. Stugägaren är i så fall skyldig att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kan komma överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Bakgrund: General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som EU-parlamentet antog den 27 april 2016. Den börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter.

Vem behandlar Era personuppgifter: Personuppgifterna behandlas av personal på Destination Lofsdalen AB, Lofsdalens Fjällanläggningar AB och i viss mån av boendeanläggningar knutna till bolaget. Uppgifterna behandlas även av Visit Technology Group AB. 

Vilka personuppgifter behandlar vi: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkortsuppgifter och bankkontonummer. Vid bokning av slutstädning med RUT-avdrag behandlar vi personnummer. Vid sjukdom som förhindrar resa behandlar vi även hälsoinformation.

Var finns uppgifterna: I bolagets bokningssystem, i pärmar i bolagets lokaler samt i bokningssystem till boendeanläggningar knutna till bolaget.

Hur behandlas uppgifterna: I Pärmar och datorer som bolaget ansvarar för. Uppgifterna används så att bokning och gästkontakt kan genomföras. Bolaget säkerställer att uppgifterna ej sprids till obehöriga. Känsliga personuppgifter behandlas ej genom e-post utan endast i pappersform eller genom krypterad länk. Uppgifterna kan även användas till direktmarknadsföring enligt den sk. Intresseavvägningen samt till annan digital marknadsföring för att kunna anpassa erbjudanden och reklam på webbplatsen eller digitala medier.  

Personuppgiftslämnarens rättigheter: Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade så länge detta inte påverkar möjligheterna att genomföra bokning eller strider mot andra lagar och förordningar. Du har rätt klaga på personuppgiftshanteringen till tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få ett utdrag över alla uppgifter som bolaget besitter om dig och vart de finns.