bokningsvillkor

Skidskola

Bokningsvillkor för bokningar av skidskola
gjorda på www.lofsdalen.com och per telefon och mejl

För frågor - kontakta oss på [email protected] eller 0680-413 50


VEM ÄR ANSVARIG

Ansvarig förmedlare:
Destination Lofsdalen AB
Olsvensbacken 6
840 85 LOFSDALEN
Tfn: 0680-413 50

Ansvarig aktör:
Lofsdalens Fjällanläggningar AB
Högbäcksvägen 3
840 85 LOFSDALEN
Tfn: 0680-553 00

Destination Lofsdalen AB (hädanefter Förmedlaren) förmedlar i egenskap av agent skidskola i Lofsdalens Fjällanläggningar AB:s (Hädanefter Aktörens) namn och för dennes räkning. Avtal om skidskola ingås direkt med Aktören. Förmedlaren ansvarar inte för skidskolan gentemot dig. Aktören ansvarar gentemot dig för utförandet av tjänsten.

Som Förmedlare tillser vi att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– du får handlingar och uppgift om skidskolegrupp, datum, tid och plats. Men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– skidskolegrupp stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar dock inte för löften som aktören kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känt till (försök få sådant på papper för säkerhets skull).
– du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
– du har en plats reserverad i aktuell grupp.

Betalning

När blir min bokning bindande?
Både du och aktören är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftar bokningen och du betalat anmälningsavgiften.

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 41 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20 % av hyran. Vid onlinebokning betalas anmälningsavgiften vid bokningstillfället. Vid bokning via telefon ska anmälningsavgiften betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelse till dig. Den räknas av från totalbeloppet. Resten av beloppet skall betalas senast 41 dagar före avtalad ankomst. Om du bokat senare än 41 dagar i förväg skall hela beloppet betalas omgående.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokningsvillkor

- Avbokning av skidskolan skall ske via mejl ([email protected]) minst 7 dagar innan skidskolan börjar. Därefter debiteras fullt pris.  
- Vid sjukdom skall man uppvisa läkarintyg och får då tillbaka pengarna för de dagar man inte har kunnat gå i skidskola minus en expeditionsavgift på 200 kr. 
- För mer information kontakta Skidskolan via mejl eller telefon 0680-553 04. 

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Bakgrund: General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som EU-parlamentet antog den 27 april 2016. Den börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter.

Vem behandlar Era personuppgifter: Personuppgifterna behandlas av personal på Destination Lofsdalen AB, Lofsdalens Fjällanläggningar AB och i viss mån av boendeanläggningar knutna till bolaget. Uppgifterna behandlas även av Visit Technology Group AB. 

Vilka personuppgifter behandlar vi: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkortsuppgifter och bankkontonummer. Vid bokning av slutstädning med RUT-avdrag behandlar vi personnummer. Vid sjukdom som förhindrar resa behandlar vi även hälsoinformation.

Var finns uppgifterna: I bolagets bokningssystem, i pärmar i bolagets lokaler samt i bokningssystem till boendeanläggningar knutna till bolaget.

Hur behandlas uppgifterna: I Pärmar och datorer som bolaget ansvarar för. Uppgifterna används så att bokning och gästkontakt kan genomföras. Bolaget säkerställer att uppgifterna ej sprids till obehöriga. Känsliga personuppgifter behandlas ej genom e-post utan endast i pappersform eller genom krypterad länk. Uppgifterna kan även användas till direktmarknadsföring enligt den sk. Intresseavvägningen. 

Personuppgiftslämnarens rättigheter: Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade så länge detta inte påverkar möjligheterna att genomföra bokning eller strider mot andra lagar och förordningar. Du har rätt klaga på personuppgiftshanteringen till tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få ett utdrag över alla uppgifter som bolaget besitter om dig och vart de finns.