bokningsvillkor

Skidskola

Bokningsvillkor för bokningar av skidskola
gjorda på www.lofsdalen.com och per telefon och mejl

För frågor - kontakta oss på info@lofsdalen.com eller 0680-413 50


VEM ÄR ANSVARIG

Ansvarig förmedlare:
Destination Lofsdalen AB
Högbäcksvägen 3
842 96 LOFSDALEN
Tfn: 0680-413 50

Ansvarig aktör:
Lofsdalens Fjällanläggningar AB
Högbäcksvägen 3
842 96 LOFSDALEN
Tfn: 0680-553 00

Destination Lofsdalen AB (hädanefter Förmedlaren) förmedlar i egenskap av agent skidskola i Lofsdalens Fjällanläggningar AB:s (Hädanefter Aktörens) namn och för dennes räkning. Avtal om skidskola ingås direkt med Aktören. Förmedlaren ansvarar inte för skidskolan gentemot dig. Aktören ansvarar gentemot dig för utförandet av tjänsten.

Som Förmedlare tillser vi att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– du får handlingar och uppgift om skidskolegrupp, datum, tid och plats. Men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– skidskolegrupp stämmer med beskrivningen. 
– du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
– du har en plats reserverad i aktuell grupp.

Skidskolans genomförande

-   Vid färre än 3 deltagare kan gruppen ställas in och pengar återbetalas.

Snögaranti
Destination Lofsdalen och Lofsdalens Fjällanläggningar tillämpar “Snögaranti” vilket innebär att gäster, som bokat via Destination Lofsdalen, har rätt att avboka boende, ski pass, skidskola och skidhyra med återbetalning i de fall Lofsdalens Fjällanläggningar inte kan leverera fler än 5 nerfarter och 3 öppna liftar. Hela beloppet minus avbokningsavgift på 200 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (450 kr) återbetalas då till gäst. Avbokningen ska ske via mail eller telefon till Destination Lofsdalen mellan 3-1 dagar innan ankomst. Se aktuellt läge här

Betalning

När blir min bokning bindande?
Både du och aktören är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftar bokningen och du betalat anmälningsavgiften.

Du har efter bokningstillfället 24 timmars ångerrätt på alla köp gjorda via telefon, mail eller på lofsdalen.com.

När och hur skall jag betala?

Bokning tidigare än 41 dagar innan ankomst
Vid bokning tidigare än 41 dagar innan ankomst är anmälningsavgiften 20% av beloppet. Vid bokning via telefon ska anmälningsavgiften betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelse till dig. Vid onlinebokning betalas anmälningsavgiften vid bokningstillfället. Resten av beloppet skall betalas senast 41 dagar före avtalad ankomst.

Bokning senare än 41 dagar innan ankomst
Om du bokat senare än 41 dagar i förväg skall hela beloppet betalas omgående, dock innan ankomst. 

Betalning sker online genom den betalningslänk som skickas till den e-postadress som anges vid bokning. Betalning sker via kreditkort (Visa eller Mastercard) 

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokningsvillkor

-   Vid avbokning 48 timmar innan första skidskoledag (kl. 09.00), betalas hela beloppet tillbaka. Vid avbokning 48 timmar eller närmare innan första skidskoledag, betalas 50 % av beloppet tillbaka. Vid avbokning på första skidskoledag eller när skidskolan påbörjats, betalas inga pengar tillbaka. Avbokning av skidskolan skall ske via mejl (skidskola@lofsdalen.com).

- Vid skada skedd i någon av våra nerfarter skall läkarintyg uppvisas och du får då tillbaka pengarna för de dagar deltagaren inte har kunnat gå i skidskola

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Bakgrund: General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som EU-parlamentet antog den 27 april 2016. Den börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter.

Vem behandlar Era personuppgifter: Personuppgifterna behandlas av personal på Destination Lofsdalen AB, Lofsdalens Fjällanläggningar AB och i viss mån av boendeanläggningar knutna till bolaget. Uppgifterna behandlas även av Visit Technology Group AB. 

Vilka personuppgifter behandlar vi: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkortsuppgifter och bankkontonummer. Vid bokning av slutstädning med RUT-avdrag behandlar vi personnummer. Vid sjukdom som förhindrar resa behandlar vi även hälsoinformation.

Var finns uppgifterna: I bolagets bokningssystem, i pärmar i bolagets lokaler samt i bokningssystem till boendeanläggningar knutna till bolaget.

Hur behandlas uppgifterna: I Pärmar och datorer som bolaget ansvarar för. Uppgifterna används så att bokning och gästkontakt kan genomföras. Bolaget säkerställer att uppgifterna ej sprids till obehöriga. Känsliga personuppgifter behandlas ej genom e-post utan endast i pappersform eller genom krypterad länk. Uppgifterna kan även användas till direktmarknadsföring enligt den sk. Intresseavvägningen samt till annan digital marknadsföring för att kunna anpassa erbjudanden och reklam på webbplatsen eller digitala medier.  

Personuppgiftslämnarens rättigheter: Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade så länge detta inte påverkar möjligheterna att genomföra bokning eller strider mot andra lagar och förordningar. Du har rätt klaga på personuppgiftshanteringen till tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få ett utdrag över alla uppgifter som bolaget besitter om dig och vart de finns.