bokningsvillkor

cykeluthyrning

Bokningsvillkor för bokningar av cykeluthyrning
gjorda på www.lofsdalen.com och per telefon och mejl

För frågor - kontakta oss på info@lofsdalen.com eller 0680-413 50


VEM ÄR ANSVARIG

Ansvarig förmedlare:
Destination Lofsdalen AB
Högbäcksvägen 3
842 96 LOFSDALEN
Tfn: 0680-413 50

Ansvarig aktör:
Lofsdalens Fjällanläggningar AB
Högbäcksvägen 3
842 96 LOFSDALEN
Tfn: 0680-553 00

Destination Lofsdalen AB (hädanefter Förmedlaren) förmedlar i egenskap av agent sportuthyrning i Lofsdalens Fjällanläggningar AB:s (Hädanefter Aktörens) namn och för dennes räkning. Avtal om sportuthyrning ingås direkt med Aktören. Förmedlaren ansvarar inte för sportuthyrningen gentemot dig. Aktören ansvarar gentemot dig för utförandet av uthyrningstjänsten.

Som Förmedlare tillser vi att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– du får handlingar och uppgift om var uthyrningsobjektet(n) kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– uthyrningsobjektet stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar dock inte för löften som aktören kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känt till (försök få sådant på papper för säkerhets skull).
– du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
– du får disponera uthyrningsobjektet, från kl 09.00 avtalad uthämtningsdag till kl 16.30 återlämningsdag om inget annat bekräftas.

BETALNING

När blir min bokning bindande?
Både du och aktören är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftar bokningen och du betalat anmälningsavgiften.

Du har efter bokningstillfället 24 timmars ångerrätt på alla köp gjorda via telefon, mail eller på lofsdalen.com.

När och hur skall jag betala?

Bokning tidigare än 41 dagar innan ankomst
Vid bokning tidigare än 41 dagar innan ankomst är anmälningsavgiften 20% av hyran. Vid bokning via telefon ska anmälningsavgiften betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelse till dig. Vid onlinebokning betalas anmälningsavgiften vid bokningstillfället. Resten av hyran skall betalas senast 41 dagar före avtalad ankomst.

Bokning senare än 41 dagar innan ankomst
Om du bokat senare än 41 dagar i förväg skall hela hyresbeloppet betalas omgående, dock innan ankomst. 

Betalning sker online genom den betalningslänk som skickas till den e-postadress som anges vid bokning. Betalning sker via kreditkort (Visa eller Mastercard) 

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

BOKNING

- Legitimation är obligatorisk vid all uthyrning. Det räcker att en person i sällskapet (över 18 år) kan legitimera sig och det är då den person som ansvarar för all hyrd utrustning.

- Bokad utrustning måste hämtas ut senast 11.00 den dag då hyran börjar gälla. Om du inte meddelar vid bokningstillfället att du blir sen kommer utrustningen att hyras ut till gäster på plats, dock utan återbetalning. 

- Utrustningen ska återlämnas under cykeluthyrningens öppettider, 09.00-16.30. Hyrcykeln skall tvättas av före inlämning på anvisad plats. 

AVBOKNING

-  Vid avbokning 48 timmar innan första hyresdag (kl. 09.00), betalas hela beloppet tillbaka. Vid avbokning 48 timmar eller närmare innan första hyresdag, betalas 50 % av beloppet tillbaka. Vid avbokning på första hyresdag eller under hyresperioden, betalas inga pengar tillbaka.

- Vid skada i våra leder och med uppvisande av läkarintyg återbetalas hela beloppet för de dagar du inte använt utrustningen. 

SÄKERHET

- All cykling med hyrd mountainbike sker på egen risk. Lofsdalen Bike Park ikläder sig inget ansvar vid person-eller klädskada som ev kan uppstå under hyrestiden. Kontrollera att din hemförsäkring gäller vid skador eller förlust av hyrd utrustning.

- Fullface-hjälm ska användas i alla leder i Lofsdalen Bike Park förutom Fjälleden som också klassas som en stigcykel/cross country-led. 

- Dina rättigheter, skyldigheter samt liftkortsbestämmelser enligt SLAO finns i ”Lilla gröna” Begär att få den i liftkortskassan eller i uthyrningen. Du behöver också känna till och efterfölja Bike Parkens 10 budord (åkregler) som finns uppsatta i Skidboden samt information på denna länk.

UTHYRNINGSVILLKOR

- Hyresgästen är ansvarig för hyrd utrustning.

- Utrustningen ska användas, skötas och ansvaras för på bästa sätt av hyrestagaren. Vid uppenbar ovarsamhet eller stöld kommer hyrestagaren bli ersättningsskyldig för uppkomna skador eller utrustningens (vid stöldtillfällets) försäljningsvärde. Om hyrestagaren är under 18 år så bär målsman ansvaret. 

- Allt nyttjande med hyrd utrustning sker på egen risk 

- Aktören ikläder sig inget som helst ansvar vid person-eller klädskada som ev kan uppstå under hyrestiden. Aktören har inga försäkringar som du kan utnyttja. Kontrollera om din hemförsäkring gäller vid skador eller förlust av hyrd utrustning. 

OVÄDER 

- Vid åska kan vi tvingas stänga liften, ofta varar åskovädren inte mer än någon timme på sommaren. Då utgår ingen ersättning. Pågår åskovädret en halvdag så betalar vi tillbaka 50% och pågår åskovädret hela dagen betalas hela beloppet tillbaka.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Bakgrund: General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som EU-parlamentet antog den 27 april 2016. Den börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter.

Vem behandlar Era personuppgifter: Personuppgifterna behandlas av personal på Destination Lofsdalen AB, Lofsdalens Fjällanläggningar AB och i viss mån av boendeanläggningar knutna till bolaget. Uppgifterna behandlas även av Visit Technology Group AB. 

Vilka personuppgifter behandlar vi: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkortsuppgifter och bankkontonummer. Vid bokning av slutstädning med RUT-avdrag behandlar vi personnummer. Vid sjukdom som förhindrar resa behandlar vi även hälsoinformation.

Var finns uppgifterna: I bolagets bokningssystem, i pärmar i bolagets lokaler samt i bokningssystem till boendeanläggningar knutna till bolaget.

Hur behandlas uppgifterna: I Pärmar och datorer som bolaget ansvarar för. Uppgifterna används så att bokning och gästkontakt kan genomföras. Bolaget säkerställer att uppgifterna ej sprids till obehöriga. Känsliga personuppgifter behandlas ej genom e-post utan endast i pappersform eller genom krypterad länk. Uppgifterna kan även användas till direktmarknadsföring enligt den sk. Intresseavvägningen samt till annan digital marknadsföring för att kunna anpassa erbjudanden och reklam på webbplatsen eller digitala medier.  

Personuppgiftslämnarens rättigheter: Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade så länge detta inte påverkar möjligheterna att genomföra bokning eller strider mot andra lagar och förordningar. Du har rätt klaga på personuppgiftshanteringen till tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få ett utdrag över alla uppgifter som bolaget besitter om dig och vart de finns.