bokningsvillkor

cykeluthyrning

Bokningsvillkor för bokningar av cykeluthyrning
gjorda på www.lofsdalen.com och per telefon och mejl

För frågor - kontakta oss på [email protected] eller 0680-413 50


BOKNING

- Legitimation är obligatorisk vid all uthyrning. Det räcker att en person i sällskapet (över 18 år) kan legitimera sig och det är då den person som ansvarar för all hyrd utrustning. Utrustningen ska användas, skötas och ansvaras för på bästa sätt av hyrestagaren. Vid uppenbar ovarsamhet eller stöld kommer hyrestagaren bli ersättningsskyldig för uppkomna skador eller utrustningens (vid stöldtillfällets) försäljningsvärde. Om hyrestagaren är under 18 år så bär målsman ansvaret.

- Utrustningen ska återlämnas under cykeluthyrningens öppettider, 09.30-16.30. Hyrcykeln skall tvättas av före inlämning på anvisad plats. 

AVBOKNING

- Bokningen är bindande (även om den sker per telefon). Bokad utrustning måste hämtas ut senast 11.00 den dag då hyran börjar gälla. Om du inte meddelar vid bokningstillfället att du blir sen kommer utrustningen att hyras ut till gäster på plats.

- Vid avbokning 7 dagar innan första hyresdag, betalas hela beloppet tillbaka. Vid avbokning 1-6 dagar innan första hyresdag, betalas 50 % av beloppet tillbaka. Vid avbokning på första hyresdag, betalas inga pengar tillbaka. Vid avbokning med uppvisande av läkarintyg återbetalas hela beloppet.

OVÄDER 

- Vid åska kan vi tvingas stänga liften, ofta varar åskovädren inte mer än någon timma på sommaren. Då utgår ingen ersättning. Pågår åskovädret en halvdag så betalar vi tillbaka 50% och pågår åskovädret hela dagen betalas hela beloppet tillbaka.

SÄKERHET

- All cykling med hyrd mountainbike sker på egen risk
Lofsdalen Bike Park ikläder sig inget ansvar vid person-eller klädskada som ev kan uppstå under hyrestiden. Kontrollera att din hemförsäkring gäller vid skador eller förlust av hyrd utrustning.

- Fullface-hjälm ska användas i alla leder i Lofsdalen Bike Park förutom Fjälleden som klassas som en stigcykel/cross country-led. 

- Dina rättigheter, skyldigheter samt liftkortsbestämmelser enligt SLAO finns i ”Lilla gröna” Begär att få den i liftkortskassan eller i uthyrningen. Du behöver också känna till och efterfölja Bike Parkens 10 budord (åkregler) som finns uppsatta i Skidboden.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Bakgrund: General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som EU-parlamentet antog den 27 april 2016. Den börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter.

Vem behandlar Era personuppgifter: Personuppgifterna behandlas av personal på Destination Lofsdalen AB, Lofsdalens Fjällanläggningar AB och i viss mån av boendeanläggningar knutna till bolaget. Uppgifterna behandlas även av Visit Technology Group AB. 

Vilka personuppgifter behandlar vi: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkortsuppgifter och bankkontonummer. Vid bokning av slutstädning med RUT-avdrag behandlar vi personnummer. Vid sjukdom som förhindrar resa behandlar vi även hälsoinformation.

Var finns uppgifterna: I bolagets bokningssystem, i pärmar i bolagets lokaler samt i bokningssystem till boendeanläggningar knutna till bolaget.

Hur behandlas uppgifterna: I Pärmar och datorer som bolaget ansvarar för. Uppgifterna används så att bokning och gästkontakt kan genomföras. Bolaget säkerställer att uppgifterna ej sprids till obehöriga. Känsliga personuppgifter behandlas ej genom e-post utan endast i pappersform eller genom krypterad länk. Uppgifterna kan även användas till direktmarknadsföring enligt den sk. Intresseavvägningen. 

Personuppgiftslämnarens rättigheter: Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade så länge detta inte påverkar möjligheterna att genomföra bokning eller strider mot andra lagar och förordningar. Du har rätt klaga på personuppgiftshanteringen till tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få ett utdrag över alla uppgifter som bolaget besitter om dig och vart de finns.