Skoteråkare som njuter av utsikten

Projekt vision Lofsdalen

Från januari till juni 2019 pågår en förstudie finansierat av Tillväxtverket (EU:s regionala strukturfond) och Lofsdalsfjällens turistnärings ekonomiska förening. Syftet med förstudien är att lägga grunden till ett nytt genomförandeprojekt som ska leda till ett bättre företagsklimat i Lofsdalen samt att investera i avancerad produktutveckling för att stärka turismen. Målet är en ökad entreprenörsanda och tillväxt för företagen i byn samt att skapa ett underlag som kan leda till etableringen av nya företag.  


 

Förstudie del 1 

Pågår under 2019-01-01 till 2019-03-01

Förstudien består av två delar - just nu bedrivs del 1 som består av in-depth intervjuer med företag, anställda och stugägare. Efter att ett antal intervjuer har genomförts har vi nu identifierat ett flertal utmaningar och möjligheter som kan få företagen i Lofsdalen att växa och som även kan leda till att nya företag skapas. 

Motorn i en fortsatt utveckling är turistnäringen. Här har vi tillsammans identifierat ett flertal möjligheter för att framförallt öka turismen på sommaren. Med dagens klimatmedvetenhet och fokus på hälsa och välmående går trenden mot ett inhemskt resande och då ligger Lofsdalen väldigt bra till. 

Förstudien kommer nu fortsätta med intervjuer fram till nästa workshop. Är ni intresserade av att dela med er av era tankar och idéer för Lofsdalen kontakta gärna mig på mail eller telefon.

Med vänliga hälsningar
Helena Fjellgren 
Förstudie Lofsdalen
Projektledare 
070-33 44 274
[email protected]

Resultat från workshop

Datum 24/1 kl. 15.00

Tack för ett bra engagemang och många deltagare! 

Workshopen började med en presentation av vad som kommit fram under ett flertal intervjuer. Punkter som diskuterades var: 

 • Lofsdalens företagsklimat 

  • Behovet av en mötesplats 
  • Samarbete mellan företagen
  • Ta tillvara på stugägarnas kompetenser och engagemang
  • Lokaler
  • Torget 
  • Flytt av återvinningsstation
  • Containers
  • Snygg och välkomnande miljö sommar som vinter 
  • Delad arbetskraft 
  • Företagsidéer 
 • Ett ökat antal besökare är nyckeln till tillväxt - föreslagna investeringar: 
  • Multileder - leder för vandring och cykling m.m.
  • Tillgänglighetsanpassad led till solgropen
  • Bygg en cykelled med rundslingor i skogen (2 km)
  • Inventera befintliga leder och välj ut de 10 bästa och kommunicera dom till gästen
  • Information längs lederna (vad ser gästerna, favoritplatser från locals, guldkorn, flora och fauna) 
  • Håll det enkelt 
  • Fokusera på den unika fjällmiljön
  • Investera på rätt platser 
  • Historieberättelser - arbeta med Erik Lindblom 
  • Utöka campingen
  • Flytbrygga eller 
  • Städdagar 
  • Badplasten 
  • Bygdegården

Nästa workshop är planerad till 7/2 kl. 15.00 men jag kommer skicka ut förslag om datum och tidsändring. 

Välkommen att ta kontakt med oss!

Har du frågor om förstudien eller idéer för hur Lofsdalen ska öka antalet besökare samt öka tillväxten hos våra företag, ta kontakt med mig över telefon eller mail så berättar jag mer. 

Hälsningar 
Helena Fjellgren 

Aktuellt

VARFÖR LOFSDALEN

”Från en parkering kan gäster nå både längdspår, skidbackar, restauranger och aktivitetshus. Här kan gästerna enkelt variera sin skidsemester och ändå sammanstråla för lunch. Lofsdalen kan erbjuda precis den lättillgänglighet som gästerna efterfrågar.” 

– Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism.

 

LÄS VÅRA DIGITALA KATALOGER

Lofsdalens vinterkatalog

Äkta sommar i Lofsdalen