Skoteråkare som njuter av utsikten

Projekt vision Lofsdalen

Från 1 januari till 30 juni 2019 pågick en förstudie finansierat av Tillväxtverket (EU:s regionala strukturfond) och Lofsdalsfjällens turistnärings ekonomiska förening. Syftet med förstudien var att lägga grunden till ett nytt genomförandeprojekt som ska leda till ett bättre företagsklimat i Lofsdalen samt att investera i avancerad produktutveckling för att stärka turismen. Målet var att ta fram strategier som ska ge en ökad entreprenörsanda och tillväxt för företagen i byn samt att presentera en innovativ produkt för att öka antalet besökare framförallt sommartid. 


 

Projekt Vision Lofsdalen

Vision Lofsdalen är ett projekt som pågår från januari 2020 till december 2022, projektet finansieras utav Tillväxtverket genom Europeiska regionala strukturfonden, Region Jämtland Härjedalen, Härjedalens kommun och Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomiska förening.

 

Totalt är projektet på 10,7 miljoner kronor och i det här projektet skapas ett helt nytt cykelområde ovanför Panorama med flera cykelleder i olika svårighetsgrader. 

Vi kommer kunna njuta av en heldag på fjället med kilometer av cykelstigar och en samlingsplats för aktivitet och återhämtning. En bred vandringsled går upp till området dit alla, oavsett funktionsförmåga, kommer kunna ta sig. 

Den här investeringen kommer ge Lofsdalen en komplett cykelprodukt med downhill i Lofsdalen BikePark, tuffare fjällcykling på södra sidan Lofssjön och det nya området med familjevänlig stigcykling på hög höjd. 

Lofsdalsmodellen är en del i Vision Lofsdalen som syftar till att skapa ett bra samarbete mellan företag, ta tillvara på kompetensen hos stugägare och göra en kompetenspool för att kunna dela/hitta arbetskraft. Lofsdalsmodellen syftar även till att locka fler entreprenörer till Lofsdalen. 

Förstudie vision Lofsdalen

Pågick från 2019-01-01 till 2019-06-30

Förstudien bestod av två delar. Del ett bestod av in-depth intervjuer med företag, anställda och stugägare, resultat från intervjuerna diskuterades sedan i två workshops med företagare ochj inbjudna i byn. Utifrån den workshopen kom vi fram till två mål med ett nytt genomförande projekt. Det första var att förbättra företagsklimatet genom att implementera en modell kallad Lofsdalsmodellen och den andra var att satsa på ett nytt område med multileder där besökare både kan cykla och vandra oavsett funktionsförmåga.  

Resultatet av del 1 av förstudien kan ni läsa i den här rapporten

Del 2 av förstudien var studiebesök till andra destinationer för att mer i detalj få kunskap om hur vi skulle utforma vår kommande investering. Tillsammans med representanter från Spårbolaget Lofsdalsspår och Lofsdalens Fjällanläggningar besökte vi Trysil och fick en väldigt presentation kring hur dom har ökat sin sommarturism. Vi fick även sen deras cykelområde Gullia. Andra destinationer som besöktes var Rörbäcksnäs, Funäsdalen, Tänndalen (Hamra), Bruksvallarna, Ramundberget, Idre och Åre. 

Resultatet av del 2 av förstudien kan ni läsa i den här rapporten.

Förstudie vision Lofsdalen

Efter förstudien valde Lofsdalsfjällens turistnärings ekonomiska förening (LTEF) att ansöka om ett nytt EU-projekt där vi vill öka entreprenörsandan genom ett förbättrat företagsklimat och investera i multileder för aktiva familjer. Målet är att öka antalet besökare sommartid genom att erbjuda innovativa cykelleder som kan kombineras med flera aktiviteter.  

Beslut om det nya projektet fattas i början på december 2019. 

Med vänliga hälsningar
Helena Fjellgren 
Projektledare 
070-33 44 274
[email protected]

Välkommen att ta kontakt med oss!

Har du frågor om förstudien eller idéer för hur Lofsdalen ska öka antalet besökare samt öka tillväxten hos våra företag, ta kontakt med mig över telefon eller mail så berättar jag mer. 

Hälsningar 
Helena Fjellgren 

Aktuellt

Europeiska regionala utvecklingsfonden

VARFÖR LOFSDALEN

”Från en parkering kan gäster nå både längdspår, skidbackar, restauranger och aktivitetshus. Här kan gästerna enkelt variera sin skidsemester och ändå sammanstråla för lunch. Lofsdalen kan erbjuda precis den lättillgänglighet som gästerna efterfrågar.” 

– Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism.

 

LÄS VÅRA DIGITALA KATALOGER

Lofsdalens vinterkatalog

Äkta sommar i Lofsdalen