Övriga områden

Stugor nära skoterleder och naturen.Till fjällanläggningen, byn och spårcentralerna tar du bilen.

Plats