Naturstigen 3,9 km enkel väg - medelsvår vandring. 1-2 timmar

Egenskaper

  • Sommar

Information

Start: Lofsdalens bycentrum, längst upp på Spruthusvägen. Turled från byns centrum till fjället Hovärkens topp (1125 möh). Längs med stigen finns informationstavlor om djur och natur, gjorda av eleverna i Lofsdalens skola.