CBIS 5073252

Öppethus på brandstationen

Information

Passa på att träffa några av Lofsdalens brandmän på plats på stationen.
Barnen får även se brandbilarna och annan spännande utrustning som finns där.