”Ölskola-Ett urval av världens ölstilar”

Information

Vi provar 8 st olika öl från hela världen. Denna ölskola håller på i ca 2 timmar i Hovärkens konferens.