bokningsvillkor

Konferenslokal

Bokningsvillkor för bokningar av konferenslokal
gjorda på www.lofsdalen.com och per telefon och mejl

För frågor - kontakta oss på [email protected] eller 0680-413 50


VEM ÄR ANSVARIG

Ansvarig förmedlare:
Destination Lofsdalen AB
Olsvensbacken 6
840 85 LOFSDALEN
Tfn: 0680-413 50

Ansvarig aktör:
Lofsdalens Fjällanläggningar AB
Högbäcksvägen 3
840 85 LOFSDALEN
Tfn: 0680-553 00

Destination Lofsdalen AB (hädanefter Förmedlaren) förmedlar i egenskap av agent konferenslokal i Lofsdalens Fjällanläggningar AB:s (Hädanefter Aktörens) namn och för dennes räkning. Avtal om lokalhyra ingås direkt med Aktören. Förmedlaren ansvarar inte för lokalen gentemot dig. Aktören ansvarar gentemot dig för leveransen av lokalen.

Som Förmedlare tillser vi att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning

Betalning

När blir min bokning bindande?
Både du och aktören är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftar bokningen och du betalat anmälningsavgiften.

När skall jag betala?
Betalning ska ske senast 41 dagar innan ankomst.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokningsvillkor

- Avbokning av lokalen skall ske via mejl ([email protected]) eller telefon (0680-413 50) minst 7 dagar innan ankomst. Därefter debiteras fullt pris.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Bakgrund: General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som EU-parlamentet antog den 27 april 2016. Den börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter.

Vem behandlar Era personuppgifter: Personuppgifterna behandlas av personal på Destination Lofsdalen AB, Lofsdalens Fjällanläggningar AB och i viss mån av boendeanläggningar knutna till bolaget. Uppgifterna behandlas även av Visit Technology Group AB. 

Vilka personuppgifter behandlar vi: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkortsuppgifter och bankkontonummer. Vid bokning av slutstädning med RUT-avdrag behandlar vi personnummer. Vid sjukdom som förhindrar resa behandlar vi även hälsoinformation.

Var finns uppgifterna: I bolagets bokningssystem, i pärmar i bolagets lokaler samt i bokningssystem till boendeanläggningar knutna till bolaget.

Hur behandlas uppgifterna: I Pärmar och datorer som bolaget ansvarar för. Uppgifterna används så att bokning och gästkontakt kan genomföras. Bolaget säkerställer att uppgifterna ej sprids till obehöriga. Känsliga personuppgifter behandlas ej genom e-post utan endast i pappersform eller genom krypterad länk. Uppgifterna kan även användas till direktmarknadsföring enligt den sk. Intresseavvägningen. 

Personuppgiftslämnarens rättigheter: Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade så länge detta inte påverkar möjligheterna att genomföra bokning eller strider mot andra lagar och förordningar. Du har rätt klaga på personuppgiftshanteringen till tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få ett utdrag över alla uppgifter som bolaget besitter om dig och vart de finns.