Skoteråkare som njuter av utsikten

EXCITING ACTIVITIES AND WORLD CLASS NATURE EXPERIENCES

Lofsdalen, a ski resort in southern Härjedalen, is not far from Stockholm. It takes you just six hours to get to this small mountain village, which provides magnificent nature adventures. 
Welcome to Lofsdalen year round!


 

Förstudie vision Lofsdalen

Pågick från 2019-01-01 till 2019-06-30

Förstudien bestod av två delar. Del ett bestod av in-depth intervjuer med företag, anställda och stugägare, resultat från intervjuerna diskuterades sedan i två workshops med företagare ochj inbjudna i byn. Utifrån den workshopen kom vi fram till två mål med ett nytt genomförande projekt. Det första var att förbättra företagsklimatet genom att implementera en modell kallad Lofsdalsmodellen och den andra var att satsa på ett nytt område med multileder där besökare både kan cykla och vandra oavsett funktionsförmåga.  

Resultatet av del 1 av förstudien kan ni läsa i den här rapporten

Del 2 av förstudien var studiebesök till andra destinationer för att mer i detalj få kunskap om hur vi skulle utforma vår kommande investering. Tillsammans med representanter från Spårbolaget Lofsdalsspår och Lofsdalens Fjällanläggningar besökte vi Trysil och fick en väldigt presentation kring hur dom har ökat sin sommarturism. Vi fick även sen deras cykelområde Gullia. Andra destinationer som besöktes var Rörbäcksnäs, Funäsdalen, Tänndalen (Hamra), Bruksvallarna, Ramundberget, Idre och Åre. 

Resultatet av del 2 av förstudien kan ni läsa i den här rapporten.

Förstudie vision Lofsdalen

Efter förstudien valde Lofsdalsfjällens turistnärings ekonomiska förening (LTEF) att ansöka om ett nytt EU-projekt där vi vill öka entreprenörsandan genom ett förbättrat företagsklimat och investera i multileder för aktiva familjer. Målet är att öka antalet besökare sommartid genom att erbjuda innovativa cykelleder som kan kombineras med flera aktiviteter.  

Beslut om det nya projektet fattas i början på december 2019. 

Med vänliga hälsningar
Helena Fjellgren 
Projektledare 
070-33 44 274
[email protected]

Lofsdalen attracts skiers from all over Europe, with its 122 km of well-maintained cross-country tracks and 150 km of marked trails. The well-kept snow-sure ski tracks are suitable for both elite and leisure skiers as well as for those who just want to get out in the fresh mountain air, and soak up impressions from the crisp white expanses. Do you want to experience nature but also have some fun thrilling excitement? Then you should rent a snowmobile and embark on an unforgettable tour beyond civilization.

At Lofsdalen alpine facility there are both child-friendly and easily negotiated ski slopes, as well as very steep ones for the more experienced skier. Lofsdalen is definitely a ski resort you can count on with 25 slopes, wonderful opportunities for off-piste skiing and Sweden’s second steepest groomed slope, Rännan (42 degrees inclination). Even better: very rarely do people have to wait for the lifts.

In summer, this pristine mountain landscape offers exciting activities in front of a backdrop of beauty. Hike high above the tree line, along excellent hiking trails of various grades of difficulty. Sit down for a moment in this magical John Bauer environment and listen to the silence. Fish for trout in lake Lofssjön or go cloudberry picking in the wetlands. Bike the 40 km loop around the lake or go for a relaxing jog through the woods on perfect surface.

Book your wilderness activity and get closely acquainted with both bears and wolverines. Lofsdalen also has one of Sweden’s best bike parks for downhill with tracks for both elite and beginners. Do you dare to try?

Europeiska regionala utvecklingsfonden

WHY LOFSDALEN

”Guests can reach cross country tracks, ski slopes, restaurants and the Activity Centre from the car park. Guests can easily do their own activities and still meet up for lunch. Lofsdalen offers exactly the convenience that guests are expecting.”

– Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism