Stigcykling

EXCITING ACTIVITIES AND WORLD CLASS NATURE EXPERIENCES

Lofsdalen, a ski resort in southern Härjedalen, is not far from Stockholm. It takes you just six hours to get to this small mountain village, which provides magnificent nature adventures. 
Welcome to Lofsdalen year round!


 

BAKGRUND TILL PROJEKTET

Lofsdalen förknippas med orden lugn, familjevänligt, orörd natur, fridfullhet, traditionellt, rikt djurliv och upplevelse. Våra stora reseanledningar är alpinskidåkning, längdskidåkning och snöskoter på vinter och vandring, fiske och cykling på sommaren. 

Vintertid är Lofsdalen en etablerad destination som lockar både besökare och stugägare. Vi arbetar med utmaningen att locka fler gäster och stugägare under mellanveckorna v.2-6 och v.11 till påsk. Här kommer vi satsa mer på evenemang och att hitta andra målgrupper än aktiva barnfamiljer, t.ex. genom weekendresor för äldre, personer med funktionsvariationer m.fl. 

Sommaren i Lofsdalen har sett ett ökat besökarantal de senaste åren men vi är fortfarande långt ifrån antal gästnätter som vi har på vintern. 

Diagram över antal gästnätter
Skillnad i antal gästnätter sommar vs. vinter

För att öka antalet gäster sommartid tittade vi på våra tre reseanledningar vandring, cykling och fiske för att se vilka som skulle ge bäst resultat att investera i.  

Där såg vi att cykling verkligen var på fram marsch och att allt fler av våra besökare sommartid hade med sig cyklar.

Den här ökningen i antalet cykelturister visar även statistiken när det kommer till antalet sålda cyklar. Det säljs mellan 150 - 200 000 cross country cyklar i Sverige varje år varav ca. 1000 cyklar är Downhill, det kan jämföras med antalet sålda skidor för utförsåkning som ligger på ca 90 000 per år. 

Under förstudien som ligger till grund för projektet vision Lofsdalen besökte vi även Trysil som är den destinationen som har satsat ordentligt på cykelturismen. Tack vare deras investeringar på cykling och infrastruktur för cyklister har deras näringsidkare lyckats anställa 77 personer året runt. Det är en fantastisk målbild som vi tar med oss in i det här projektet. 

MULTILEDER

När vi förstod vad en investering i cykling skulle kunna ge Lofsdalen började vi titta på unika platser med låg höjdskillnad där vi skulle kunna investera i ett område med cykelleder med inspiration från Trysil. Vi identifierade våra nuvarande cykelområden och såg att vi saknade ett område för aktiva barnfamiljer. 

Med Lofsdalens ledord i åtanke ville vi hitta ett område där vi kunde erbjuda våra besökare Lofsdalens fantastiska utsikt och natur. Därför valde vi ett område ovanför Lofsdalen Panorama. Här har vi ett platt område i fantastisk fjällterräng med enastående utsikt. Dessutom får vi två access points både från parkeringen vid Panorama och från skidliften Lången. 

Det gör att det här området kopplas ihop med Lofsdalen Bike Park och kan erbjuda våra besökare en heldagsupplevelse med både stigcykling och härliga flow trails ner till restauranger i Lofsdalen by. 

Det nya området kommer ha en central del runt en knutpunkt med roliga aktiviteter för hela familjen. Här ska det finnas vackra vindskydd, en grillplats, en naturlig lekplats och gröna cykelleder perfekt för alla typer cyklar - även balanscyklar. Mellan parkeringen vid Panorama och avstigningen på liften Lången kommer vi att skapa en bred led där alla kan vandra och cykla och där det är enkelt att ta med sig både barnvagn och rullstol. Den här leden (märkt med orange på kartan över området) kommer även gå förbi en hotelltomt där det finns möjlighet att investera i Lofsdalens framtida högfjällshotell. 

Vår önskan är att skapa ett område med hållbara leder som kan användas både sommar och vintertid. Därför kommer lederna även att kunna användas till snöskovandring och skidled - därav namnet multileder. 

I det här området kommer vi att skapa ca. två mil med cykelleder. Fokus kommer vara på blå leder som alla kan cykla men vi kommer även att ha flera väldigt enkla leder och också svårare leder. Lederna kommer att byggas hållbara där fokus är att de ska smälta in i naturen och gå naturligt runt området. 

För att det här ska bli riktigt bra kommer vi att anlita några av världens bästa leddesigners som ska utforma området och arbeta tillsammans med ett team på plats. Vi kommer arbeta med att först torva av marken och sedan återtorva för att bibehålla den vackra miljön. 

Projektet kommer även satsa på att skapa cykelleder mellan stugområdena för att kunna erbjuda bike in/bike out. Genom att få cykelvägar ner till Lofsdalen by kan vi öka omsättningen för våra lokala företagare då en cykelturist i genomsnitt spenderar fyra gånger mer pengar per dag än en skidåkare. 

Karta över Lofsdalens cykelområden
Karta över Lofsdalens cykelområden
Karta över Panorama Bike & Hike
Karta över blivande cykelområdet
Visionsbild över cykelled
Visionsbild cykelled

LOFSDALSMODELLEN

Lofsdalsmodellen togs fram i flera workshops med företagare i Lofsdalen. Lofsdalsmodellen står på tre ben som tillsammans ska skapa ökad fler arbetstillfällen och fler entreprenörer till Lofsdalen. 

Ben  1 i  modellen är att skapa en mötesplats för företagarna i Lofsdalen. Genom naturliga möten mellan företagarna kan vi förbättra företagsklimatet i Lofsdalen. Dessa nätverksträffar kommer skapa bättre sammanhållning, skapa fler samarbeten och utveckla företagens erbjudanden samt tjänster. 

Ben 2 handlar om att identifiera och samla in företagsidéer som behövs i Lofsdalen. Dessa företagsidéer ska sedan användas till att locka entreprenörer till Lofsdalen under olika mässor, möten m.m.

Ben 3 ska samla in kompetens från våra stugägare och ta med de stugägare som vill vara med i en kunskapsbank som alla i Lofsdalen kan ta del av. Lofsdalens stugägare är väldigt viktiga för vår fortsatta utveckling och många stugägare kan även tänka sig att arbeta under kortare perioder samt dela med sig av sina kunskaper för att utveckla våra företag. Det kan handla om t.ex. marknadsföringstjänster, diskussioner kring merförsäljning, produktutveckling, e-handel m.m. Det finns även stugägare som är entreprenörer och investerare som kanske kan tänka sig att både investera i Lofsdalen och att flytta sina företag hit. I den här modellen kommer vi måna väldigt mycket om stugägarna som är Lofsdalens bästa ambassadörer för att se hur vi kan göra Lofsdalen till en plats ni vill spendera mer tid i. 

Lofsdalsmodellen
Lofsdalsmodellen 2019

Intresseanmälan Lofsdalsmodellen

Är ni intresserade av att vara med i Lofsdalsmodellen? Ni kanske är arbetssökande och funderar på hur det är att leva och bo i Lofsdalen där livskvalitet är största fokus, entreprenörer som ser möjligheter att skapa en verksamhet i en växande fjällby eller investerare som är nyfikna på vilka möjligheter det finns att utveckla i Lofsdalen. Ta gärna kontakt med oss via mail eller telefon så berättar vi med. 

Stugägare som vill vara delaktiga och bidra till att Lofsdalen får en ännu bättre relation till er som är våra bästa ambassadörer och/eller vill dela med er utav era kompetenser och kan tänka er att hjälpa våra företagare under kortare perioder - vi vill höra från er. 

Fjällhälsningar Helena Fjellgren 
Projektledare Vision Lofsdalen
070-33 44 274 
[email protected]

FINANSIERING

Vision Lofsdalen är ett projekt på 10,7 miljoner kronor. För att projektet ska ha varit möjligt har vi fått finansiering med 50% från Tillväxtverket genom ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden), Region Jämtland Härjedalen har gått in med över tre miljoner i projektet och projektet finansieras även av Bygdemedel samt från Härjedalens kommun. Föreningens medlemsföretag har själva bidragit med 900 000 kr och hela 1 000 000 kr i bidrag i annat än pengar (arbetstid och maskiner). 

Logga Region Jämtland Härjedalen
Logga EU tillväxtverket
Logga Lofsdalen